26/08/2021
864

Çayır Mera Yem Bitkileri

Çayır mera yem bitkileri; birbirleri ile uyumlu tohumlardan oluşan hayvan otlatmak için hazırlanan uzun ömürlü yem bitkileridir. Çayırlar: genelde düz ve taban suyu yakın olan, toprağın yılın çoğu zamanında nemli olduğu üzerinde gür, geniş yapraklı, sık ve uzun boylu bitkilerden meydana gelen alanlardır. Yapay Çayırlar: üzerindeki bitki örtüsünün insan eli ile ekilerek oluşturduğu alanlardır. Meralar: engebeli kıraç arazilerde oluşan otlatmaya uygun yem alanlarıdır. Yapay meralar: bitki örtüsü insan eli ile oluşturulan otlatma için uygun yem alanlarıdır.

Yem bitkileri; hayvansal ürünleri elde etmek amacı ile ot obur beslenen büyükbaş ve küçükbaş çiftlik hayvanlarını besleyebilmek ve hayvanlardan beklenen kaliteli ürünler verebilmeleri için ihtiyaç duydukları besin maddeleri içlerinde bulunduran ve gözlem dahilinde yedirildiklerinde hayvanların sağlığına ve hayvansal ürünlerine zararı olmayan, gerek tarla içerisinde yetiştiriciliği yapılan gerekse doğada kendiliğinden yetişen bitkilere yem bitkileri denir.Çayır mera yem bitkilerinin önemi:
Hayvan besleme açısından önemi; Sığır, keçi, koyun, gibi çiftlik hayvanları verilen yemde yüksek oranda faydalanabilmek için selüloza ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlarını en ucuz yoldan karşılamalarının en iyi yolu çayır mera yem bitkileri ve diğer kaba yem bitkileridir. Bu nedenle hayvan besleme de çayır mera yem bitkilerinin büyük önemi vardır.

Hayvan yemi olarak önemleri aşağıdaki gibi sıralanır.

  • Doğal çayır meralardan sonra en ucuz yem kaynaklarıdır.
  • Hayvanların mide mikroflorası için ihtiyaç duyulan besin maddeleri içermesi.
  • Kaliteli, yüksek verimli, sağlıklı hayvansal ürünler elde edilir.
  • Yüksek mineral maddeler, vitaminler yönünden zengin olması.
  • Hayvanların üreme güçlerinin, döl tutmasının artması yönünde olumlu etkiler.

Yüksek fabrika yem maliyetlerinden kurtulmak hem de yukarıda sıraladığımız çayır mera yem bitkisinin faydalarından dolayı hayvanlar için yem bitkisi gereklilik olmuştur. Hayvanların geçmişten gelen genlerinde otlanma yeşil ot ile beslenme özellikleri vardır. Bu da hayvanlar için otlanma alanı sağlamanın en önemli gerekliliğidir. Çayır mera yem bitkisi dekara 6 kg ekimi yapılarak iyi bakım şartlarında arazide 5 ile 6 yıla kadar hayvanlara ekim şansı vermektedir.Çayır mera yem bitkisi karışımı hakkında detaylı bilgi almak ve çayır mera yem bitkisi karışımı siparişi vermek için ulaşabilirsiniz.
Torunoğlu Tohumculuk 0532 266 40 41 – 0322 239 88 08