KURUMSAL

Torunoğlu Tohumculuk1990 yılından beri Türk Hayvancılığına yem bitkisi, tarla bitkileri tohumları ve hayvancılık konusunda geniş bir yelpazede çok değerli hizmetler sunmuş olup, yurtiçine ve yurtdışına satışlarımız devam etmektedir.

Torunoğlu Tohum yurt dışından binlerce ithal yüksek verimli damızlık gebe düve getirerek çok sayıda çiftliğe dağıtmış yeni bir çok çiftliğin kurulmasına öncülük etmiştir.

Hayvan sağlığı konusunda 32 yıl gibi uzun bir zaman Türk hayvan yetiştiriçisine çok değerli hizmetler sunmuştur.

Torunoğlu Tohum suni tohumlama ve genetik ıslah konularında dünyanın en kaliteli spermasını üreten firmalarla çalışmıştır.20 000'ne yakın suni tohumlamadan yüksek genetik kapasiteli buzağı üretmiştir.

Torunoğlu Tohum dünyanın en iyi etçi ırk sperması Anaborapi Piemontese spermasını çiftçilerimizle buluşturmaktadır. Etçi sığır suni tohumlaması konusunda ülkeye önderlik yapmış,sayısız etçi buzağı üretmiştir.2000 yılında Ağrı Eleşkirt Kaymakamlığı'yla ortak etçi suni tohumlama projesini hayata geçirmiştir.Türkiye'de et açığını ancak etçi sığır yetiştiriçiliği ve etçi suni tohumlamayla çözüleceğini uygulamalarla göstermiştir.

Torunoğlu Tohumculuk yem bitkileri konusunda ülke genelinde büyük bir yayım çalışması yapmıştır.İtalian ryegrass,yapay çayır mera bitkileri ve diğer bir çok yem bitkilerini 10.000 lerce çiftçiye ektirmiştir.Torunoğlu Tohumculuk sayısız hayvan yetiştiriçisini ektirdiği yem bitkileriyle iflasın eşiğinden almıştır.Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriçilerinin kalkınmasını sağlamıştır.Hayvansal üretime lokomotif olmuştur.

Dünya'da yaygın ekimi yapılan bir çok yem bitkisi tohumunun ülkemize getirilmesini sağlamıştır.Yem bitkileri tohumları konusunda hayvancılık ve tohumculuk sektörlerine öncülük etmektedir.

Torunoğlu keçi yetiştiriçiliği konusunda milli keçi politikası ortaya koymuştur.Yerli süt keçisi ırklarımızın yabancı keçi ırklarından daha iyi olduğunu dağıttığı 10.000 lerce halep keçisiyle ispat etmiştir.Adana'da ülkemizin en büyük en modern keçi çiftliklerinden birini hayata geçirmiştir.Yerli keçi ırklarımıza karşı yürütülen sistematik keçi düşmanlığına karşı yoğun bir mücadele yürütmüştür.Keçinin orman düşmanı olmadığını bilakis orman dostu olduğunu savunmuştur.Keçi düşmanlığı yanlışının düzeltilmesi için yoğun gayret sarfetmiştir..Büyük önder Atatürk''Arkadaşlar gidip Toros Dağları'na bakınız.Eğer orada dumanı tüten bir yörük çadırı görürseniz şunu çok iyi bilinizki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet bizi asla yenemez'' buyurmaktadır.Dağlarda keçi beslemek bir vatan savunmasıdır.

Torunoğlu Tohum halkımızın elinde olan atalarımızdan bize miras kalan yerli organik tohumların bir hazine gibi korunmasını için uğraşmaktadır.Kısır olmayan bu kıymetli tohumların sağ salim torunlarımıza ulaştırılması bağımsızlığımız ve ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.Çok uluslu GDO'lu ve kısır tohum satan emperyal tohum firmaları Hindistanda 1997 yılından beri 160.000 çiftçiyi iflas ettirerek intiharlarına sebeb olmuştur. Emperyalist batılı tohum firmalarına bağımlılıktan kurtulmamız için yerli sebze ve tarla bitkisi tohumlarımıza sahip çıkmaya mecburuz.Torunoğlu Tohum halkımızın elinde olan bu tohumları toplayarak bir yerli tohum bankası kurmuştur.Sizde elinizde olan yerli tohumları çoğaltıp koruyarak çiftcilerimizle ve bizimle paylaşarak bu mücadeleye katkı sağlaya bilirsiniz.Yerli tohum takas şenliklerine köylülerimiz ellerindeki yerli tohumlarla katılmalıdırlar.Tohum demek gelecek demektir! Geleceğinizi başkalarına emanet etmeyiniz!

Çok uluslu emperyalist tohum firmalarını koruyan  şuan Türkiye'de yürürlükte olan tohum yasası yerli üretiçileri ve yerli tohumları koruyacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis