04/12/2018
1649

Mera Karışımı

Mera tohumları Türk Hayvancılığına tek başına ivme kazandıracak seçkin bir çayır mera bitkisidir. Eskiden Atalarımız hayvanlarıyla yayla yayla dolaşarak doğal çayır meralarda koyun, keçi ve ineklerini masrafsız beslemektler.Et ve süt fiyatlarındaki dalgalanmalardan olabildiğince az etkilenmekteydiler.

Son yıllarda bilinçli olarak yayla kültürümüz yok edildi,hayvanlarımızı kapalı ahırlara hapsetmek zorunda kaldık.Fabrika yemleri ve mısır silajıyla hayvan besleyerek hayvancılıktan para kazanmaya çalışıyoruz.Yükselen yem fiyatları ve mısır slajı fiyatları süt üretiçisinin belini bükmektedir.Birde kendi arasında anlaşıp süt fiyatlarını düşüren holding mandıraları tam bir tekel oluşturmuştur.Yüksek yem ve mısır silajı ve düşük süt fiyatları çiftciye ineğini mecburi kesime göndettirmekte ve hayvan yetiştiriçisini iflasa sürüklemektedir.Bir kaç yıla bir bu zalim döngü yenilenip durmaktadır.

Burda süt ve besiciler çözüm aramaktadırlar. Çözüm nedir?

İşte çözüm; Bu yıl çok sayıda çiftçi angus ineği  satın almak için Avustralya'ya gebe düve seçmeye gittiler.Şahsımı bizzat Avustralya'dan telefon açıp aradılar: Cengiz Bey biz buraya angus düve seçmeye geldik,burda ne bir silajlık mısır ekili bir tarla gördük, nede bir yem fabrikası gördük.Ne gördük? Yılarca bize dil dökerek anlattığınız otları,çayır mera bitkilerini, Italian Ryegrass gördük. Kadının 1200 baş sağmal ineği var 1 kg yem vermiyor, adam angusu 650 kg ulaştırmış bir kg yem vermemiş. Herkes hayvanını bedava besliyor. Türkiye'de bizi kandırmışlar, siz bizi uyandırmışsınız ama kıymetini anlayamamışız. Diyerek  hayıflanmaktadırlar. Ben de arkadaşlar mısır silajı batılı emperyalist tohum firmalarının Türk Çiftcisinin cebindeki parayı söğüşlemek için uydurdukları bir tezgahtır. Hayvanın asıl yemeği ottur,ot varken inek sopa gibi mısırı yer mi? Silaj yapacağın mısırı dibinden kes ineğe ver koçandan aşağısını yer mi? Birde Ryegrass ve mera tohumu yem bitkisini biç ver,bir tek yaprak bile hayvanın önünde bulamazsınız diye cevap verdim.

Eğer biz diğer ülkelerle rekabet edeceksek, çiftcimiz hayvan yetiştiriciliğinden para kazanmak istiyorsa, ineğini, besi tosununu, koyununu, keçisini, kurbanlığını otla; çayır mera tohumumları, Ryegrass ve yaz otuyla beslemek zorundadır.

İster Holstein, Montofon, Jersey, Angus, Simental inek, gebe düve, tosun olsun, isterse yerli sığırlarımız Doğu Andolu Kırmızısı, Boz Irk, Yerli Kara, Güney Anadolu Kırmızısı ineği olsun hayvanlarımızı tarlamıza ektiğimiz suni, yapay çayır merayla beslemek mecburiyetindeyiz.

Sadece inekleri değil keçilerimizi de çayır  mera karışımı, çayır mera otlak tohumuyla; Halep keçisi, Saanen keçisi, Kıl keçisi, Kilis keçisi, Honamlı keçisi, Norduz keçisi, Gürcü, Abaza, Tiftik ve Boer keçisini beslemeliyiz.

Mera Karışımları yem bitkilerimizi tüm yerli koyun ırklarımız  tarafından severek yenir.

Cengiz Torun saygılarımla  0555 997 50 75 - 0532 266 40 41 - 0322 239 88 08 ADANA