Silajlık Soya Fasulyesi

Silajlık soya fasulyesinin hayvan beslemedeki önemi son yıllarda anlaşılmıştır. Yüksek protein taşıyan bu bitki Amerika ve Avrupada  yoğun şekilde ekimi yapılmaktadır. Ülkemizde silajlık soyanın tanıtım ve yayım çalışmasını Torunoğlu Tohumculuk yapmaktadır.

Silajlık soya fasulyesi Nisan sonu, Mayıs, Haziran ,Temmuz başı gibi ekimi yapılmaktadır. Dekara 10 kg ekililir. Ekim şekli: Tarla 2 parçaya bölünür; yarısına silajlık mısır diğer yarısına da silajlık soya fasulyesi ekilir. 90-100 günde silajlık soya olgunlaşıp yeşil biçime gelir. Biçerken silaj makinası bir silajlık  soyadan bir silajlık mısırdan döne döne biçer ,römorkun içinde silajlık soyayla mısır karışır. Silajlık mısırda silajlık soyanın birlikte ekilmesinin amacı enerji ve protein yönünden dengeli bir silaj elde etmektir. Silajlık soya; silajlık mısırın proteinini %6-7'den %16-17 çıkarmaktadır. Mükemmel bir mısır silajı (yüksek proteinli) elde edilmektedir.

Silajlık soya fasulyesi mutlaka tavlı toprağa ekilir. Bitki çıkış aşamasında tarla sulanmaz.Tarla sulanırsa tohumlar çürür.

Silajlık soya fasulyesinden dekardan 5-6 ton slaj elde edilir. Silajlık soya fasulyesi 2 -2.50 m boy yapabilmektedir. Silajlık soya fasulyesi ve silajlık mısırla beslenen hayvanlar mısır silajının olumsuz etkilerinden korunmuş olur.

Yapılan bilimsel araştırmalarda silajlık soya + silajlık mısır karışımıyla  beslenen hayvanlar %30 nispetinde yem ve silajdan tasarruf sağlamaktadır.Soyalı silaj hayvanları tok tuttuğundan hayvanlar daha az yem ve silaj tüketmektedir.Yine hayvanlarda %11- 15 verim artışı yapmaktadır.
Türk çiftçisini içinde bulunduğu zor durumdan kurtaracak yegane bir yem bitkisidir. Yüksek yem maliyetleriyle yıpranan çiftçilerimiz silajlık soya ekimi ile birlikte fabrika yeminden kurtulacaktır. Hayvanlarımızı hasta eden GDO'lu fabrika yemleri maliyet ve sağlık açısından bizleri yıpratmaktadır. Silajlık soya *Türk Mühendisleri* tarafından uzun uğraşlarla ıslah edilmiştir. Yemsoy soya tohumu çeşidi hayvan besleme açısından tartışılmaz bir üstünlüğe sahip bir kaba yem bitkisi çeşididir. Yemsoy soya tohumu hayvan besleme açısından mükemmel silaj üreten bir yem bitkisidir. Yemsoy soya tohumu fiyatları için firmamızla iletişime geçebilirsiniz. 

Torunoğlu Tohumculuk 0532 266 40 41 - 0322 239 88 08 - 0322 239 88 09


-


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis