Yem bitkileri desteklemesi

Yem bitkileri ödemeleri

Yem bitkileri desteği

2011 yem bitkileri

Yem bitkileri destekleme

Yem bitkileri desteklemeler

fiğ

yem bitkileri destekleri

yem bitkileri tebliği

Yem bitkileri detekleme fiyatları

Aklınıza takılan tüm sorular için yayınlanan yem bitkisi destekleme kararnamesi aşagıdadır.Yem bitkileri için www.torunoglutohum.com  sitesini ziyaret ediniz.

Hazırlananlar bilgi amaçlı olup, uygulamalar ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.

ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER
 

FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ
 

HAYVANCILIK DESTEKLERİ

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

TARIM SİGORTASI DESTEKLERİ

TELAFİ EDİCİ ÖDEMELER KAPSAMINDAKİ TARIMSAL DESTEKLER

DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER

FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLERTarım Bakanlığı Alıntıdır

tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 24/02/2011 tarihli ve 27856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1430 sayılı 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanan, 06/05/2011 tarih ve 27926 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esaslarını belirleyen tebliğe (Tebliğ No:2011/26) göre Yem Bitkileri Desteklemeleri yapılacaktır..

Kaliteli kaba yem üretimi amacıyla çok yılık yem bitkilerinden, yonca, korunga, yapay çayır mera ile tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, Macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, silaj olarak ise mısır silajı ve yukarıda sayılan  tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.

Yem Bitkisi müracaatları 01 Ocak – 15 Kasım 2011  tarihleri arasında yapılacaktır. Hasattan sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Tek yıllık yem bitkileri % 50 çiçeklenme döneminde hasat edilecektir. Daneye hasat edilen yem bitkileri destekleme kapsamından yararlanamayacaktır.

Silajlık mısır ekilişlerinde danenin hamur olum döneminden danelerin sararmaya başladığı döneme kadar hasat edilerek silaj yapıldığında destekleme ödemesinden  yararlandırılır.

Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olacaktır.

 

YEM BİTKİLERİ  DESTEKLEME MİKTARLARI (TL/da)

Yonca (sulu)

130

Yonca (kuru)

70

Korunga

90

Tek Yıllıklar

30

Silajlık Tek Yıllıklar

45

Silajlık  Mısır (sulu)

55

Silajlık Mısır (kuru)

30

Yapay Çayır-Mera

75

 

Destekleme kapsamı dışında kalan üreticiler;

 

1-   ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde destek alımına müracaat eden,

2-    Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz eden,

3-    Kapama meyve bahçeleri ve ağaçlandırma yapılmış alanlarda ara tarım olarak yem bitkisi yetiştiren,

4-    Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakan,

5-    Tespit çalışmalarına yardımcı olmayan ve çalışmaları engelleyen,

6-    Ekolojik şartlara, ekim tekniklerine ve normlarına uygun yem bitkisi ekilişleri yapmayan,

7-    Doğal afetler sonucu verilen desteklemelerden yararlanan üreticiler yem bitkileri desteklemesinden yararlanamazlar.

Yem Bitkileri  Haberleri

Yem bitkileri dağıtıldı

IHA) Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı’nın katılımıyla Fıstık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda çiftçilere "Yem Bitkileri Tohumluk Dağıtım" töreni yapıldı.

Törene Vali Süleyman Kamçı’nın yanı sıra Vali Yardımcıları, İl Özel İdare Genel Sekreteri Cafer Yılmaz, Tarım İl Müdürü İbrahim Yılmaz ile çık sayıda çiftçi katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Süleyman Kamçı, Gaziantep’in tarım ürünleri sanayi, hayvancılık ve gıda sektörü açısından önemli bir kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Vali Kamçı hayvancılık faaliyetleri içerisinde yem girdilerinin maliyetinin yaklaşık yüzde 60 70’ni oluşturduğunu bunun da üreticinin kar payını asgariye indirdiğini belirterek, "Ülkemizin fiziki şartları hayvancılık için çok elverişli olmasına rağmen, hayvan yetiştiriciliğinin azalması üzerine, devletimiz bu sektörün cazip hale gelmesi için üreticiye bedelsiz yardım ve uzun vadeli krediler sunmaktadır. Yem maliyetinin en aza indirilmesi için, kaba yemin işletme tarafından üretilmesi çok önemlidir.

Devletimiz kaliteli kaba yem sorunun çözümü için, İl Tarım Müdürlüğümüz vasıtasıyla, ilimizdeki hayvan yetiştiricilerine hayvan besleme konularında eğitim vermekte, mevcut mera alanları ıslah edilerek çiftçilerimizin kullanımına sunmaktadır. Yine bu amaçla, İl Özel İdare bütçesinden sağlanan finansman kaynağı ile silajlık mısır, fiğ, yonca yem bitkileri tohumlukları satın alınarak yetiştiricilerimize dağıtımı yapılmakta, böylece yem bitkisi ekiliş alanları yaygınlaştırmaya çalışılmaktadır. Satın alınan

tohumluklar, üreticilerimize bedelsiz veya çok düşük bir bedelle verilmektedir. İl Tarım Müdürlüğümüz, 2003 2011 yılları arasında İl Özel İdare bütçesi ile genel bütçeden temin edilen kaynaklarla; 60 bin 825 kilo kompoze ve 2 bin 350 torba hibrit silajlık mısır tohumu, 439 bin kilo fiğ tohumu ve 2 bin kilo yonca tohumu dağıtımı yapmıştır. 2011 yılında Kredi Kooperatifleri Bölge Birliğinden 600 torba silajlık mısır ve 500 kilo yonca tohumu satın alınarak, bugün ilçe müdürlüklerine teslim edilecek. Fiğ

tohumu ise Ekim ayı içerisinde dağıtılacak. Yapılan bu desteğin, ilimiz ve ülkemiz hayvancılığına, tarım ve hayvancılıkla uğraşan tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Süt sığırcılığının geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Tarım İl Müdürü İbrahim Yılmaz ise, "Geçtiğimiz yıllarda hayvancılığın geliştirilmesi için yaptığımız en önemli çalışmalardan birisi hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılanmasıydı. Bu amaçla bir taraftan meralarda ıslah çalışması yaparken bir taraftan da kültür bitkisi olarak silajlık mısır ve fi ekimini yaygınlaştırmaya çalıştık. Çiftçilerimize 600 torba silajlık mısır tohumu dağıtıyoruz. Çiftçilerimizin gösterdiği ilgi bizi

oldukça sevindirdi. Bundan 10 yıl önce Gaziantep’te silaj ve silajlık mısırı kimse bilmiyordu. Yapılan çalışmalar sonucu bugün 30 bin dekar alanda sadece fiğ, 50 bin dekar alanda da mısır ekimi gerçekleştiriyoruz. Bu son derece önemli bir rakamdır. Bu tohumluklarla, 3 bin 780 dekar alanda silajlık mısır ekimi yapılacak olup, ortalama 26 bin 460 ton mısır silajı elde edilecek. Müdürlüğümüzce, hayvancılık sektöründeki kaliteli kaba yem sorununun çözümü için yem bitkileri ekilişleri geliştirme projeleri

önümüzdeki yıllarda uygulanacak olup, hayvancılık konularında da eğitim ve yayım faaliyetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

 

Yem bitkileri destek miktarları

 


Yem bitkileri destek miktarları  

 Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması, kaba yem açığının kapatılması amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere yapılacak 2011 yılı tarımsal destekleme miktarı açıklandı. 

Destekleme fiyatlarına yönelik 'Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği' 6 Mayıs 2011 tarih ve 27926 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olması koşulu ile çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ile tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, silaj olarak ise mısır silajı ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılacak. Bu destekleme miktarları dekar başına, yonca (sulu) 130 TL, yonca (kuru) 70 TL, korunga 90 TL, tek yıllıklar 30 TL, silajlık tek yıllıklar, 45 TL, silajlık mısır (sulu) 55 TL, silajlık mısır (kuru) 30 TL, yapay çayır-mera 75 TL olarakr belirlendi. Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilerin 15 Kasım 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar müracaat etmeleri gerekiyor. 

Tarımsal amaçlı kooperatif borçlarına yeni düzenleme

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortaklarının borçlarının yeniden yapılandırılarak beş yıl süreyle taksitlendirilmesine dair yeni bir düzenleme getirildi

Tarım İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortaklarının borçlarının yeniden yapılandırılarak beş yıl süreyle taksitlendirilmesine dair 6111 sayılı kanunun 17 maddesinin 21. fıkrası 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı (1. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanundan faydalanmak isteyerek il müdürlüğümüze başvuran Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve ortakları için

son müracaat tarihi 31 Temmuz 2011 tarihine kadar ilk taksit ödeme tarihi de bir ay uzatılmıştır. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır" denildi.

Tmo yeni alım dönemine hazır

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yeni alım fiyatları açıklanıncaya kadar bugünden itibaren taahhütname karşılığı alımlara başlıyor.

TMO'dan yapılan duyuruya göre, 2011/12 dönemi hububat müdahale alım fiyatları açıklanıncaya kadar, TMO'ya arz edilen ürün; üretici, tüccar ve sanayici ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı teslim alınacak.

Taahhütname karşılığı alımlarda, üreticiler; alım fiyatlarının açıklanmasını müteakip, 10 gün içinde başvurarak; ürünün tamamını geri alabilecek, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesindeki üretim miktarı kadarını TMO'ya satabilecek veya emanete bırakabilecek.

Ürünün tamamının TMO'dan çekilmesi veya ÇKS'de belirtilen miktar kadarının peşin alıma dönüştürülmesi halinde depo kira ücreti alınmayacak.

Tüccar ve sanayiciler, alım fiyatlarının açıklanmasını müteakip, 10 gün içinde başvurarak, ürününün tamamını geri alabilecek veya emanete bırakabilecek. Ürünün geri çekilmesi halinde depo giriş tarihinden itibaren 0,050 TL/Ton/Gün+KDV depolama ücreti alınacak.

Üreticiler ile tüccar ve sanayiciler tarafından emanete bırakılacak ürünlere ilişkin uygulama esasları, bilahare açıklanacak.

Gerek üreticiler gerekse tüccar ve sanayicilerin, taahhütname karşılığı TMO'ya bıraktıkları ürünlerini müdahale alım fiyatlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 takvim günü içinde; geri alma, peşin alıma çevirme (ÇKS'de kayıtlı miktar kadar) veya emanete bırakma hususlarında, ürünün bırakıldığı TMO işyerine başvurmaları gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde başvuru yapılmaması halinde taahhütname karşılığı teslim alınan ürünün tamamı emanet alıma çevrilecek.

tarimsalhaber. alıntıdır.

 

 Sivas'ta Yem Bitkileri Destekleme Başvuruları


Sivas Tarım Müdürü Mehmet Beykaya, yem bitkileri destek miktarının açıklandığını bildirdi. 
Sivas Tarım Müdürü Mehmet Beykaya, yem bitkileri destek miktarının açıklandığını bildirdi.

Mehmet Beykaya, yaptığı yazılı açıklamada, ülke hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması, kaba yem açığının kapatılması amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere yapılacak 2011 yılı tarımsal destekleme miktarıyla ilgili tebliğin 6 mayıstan itibaren yürürlüğe girdiğini belirtti.

Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerin çiftçi kayıt sisteminin bulunduğu il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapabileceklerini belirten Beykaya, yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olması koşuluyla çok yıllık yem bitkilerinden yonca, korunga, yapay çayır mera ile tek yıllık yem bitkilerinden fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, Sudan otu, sorgum-Sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, silaj olarak ise Mısır silajı ve tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajların destekleme ödemesinden yararlandırılacağını kaydetti.

halerler sitesinden alıntıdır.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis