Silajlık Soya Fasulyesi

Silajlık soya fasulyesinin hayvan beslemedeki önemi son yıllarda anlaşılmıştır. Yüksek protein taşıyan bu bitki Amerika ve Avrupada  yoğun şekilde ekimi yapılmaktadır. Ülkemizde sılajlık soyanın tanıtım ve yayım çalışmasını Torunoğlu Tohumculuk yapmaktadır.

Slajlık soya fasulyesi Nisan sonu, Mayıs, Haziran ,Temmuz başı gibi ekimi yapılmaktadır. Dekara 10 kg ekililir. Ekim şekli: Tarla 2 parçaya bölünür; yarısına slajlık mısır diğer yarısına da slajlık soya fasulyesi ekilir. 90-100 günde slajlık soya olgunlaşıp yeşil biçime gelir. Biçerken slaj makinası bir slajlık  soyadan bir slajlık mısırdan döne döne biçer ,römorkun içinde slajlık soyayla mısır karışır. Slajlık mısırda slajlık soyanın birlikte ekilmesinin amacı enerji ve protein yönünden dengeli bir slaj elde etmektir. Slajlık soya; slajlık mısırın proteinini %6-7'den %16-17 çıkarmaktadır. Mükemmel bir mısır slajı (yüksek proteinli) elde edilmektedir.

Slajlık soya fasulyesi mutlaka tavlı toprağa ekilir. Bitki çıkış aşamasında tarla sulanmaz.Tarla sulanırsa tohumlar çürür.

Silajlık soya fasulyesinden dekardan 5-6 ton slaj elde edilir. Slajlık soya fasulyesi 2 -2.50 m boy yapabilmektedir. Slajlık soya fasulyesi ve slajlık mısırla beslenen hayvanlar mısır slajının olumsuz etkilerinden korunmuş olur.

Yapılan bilimsel araştırmalarda slajlık soya + slajlık mısır karışımıyla  beslenen hayvanlar %30 nispetinde yem ve slajdan tasarruf sağlamaktadır.Soyalı slaj hayvanları tok tuttuğundan hayvanlar daha az yem ve sılaj tüketmektedir.Yine hayvanlarda %11- 15 verim artışı yapmaktadır.
Türk çiftçisini içinde bulunduğu zor durumdan kurtaracak yegane bir yem bitkisidir. Yüksek yem maliyetleriyle yıpranan çiftçilerimiz slajlık soya ekimi ile birlikte fabrika yeminden kurtulacaktır. Hayvanlarımızı hasta eden GDO'lu fabrika yemleri maliyet ve sağlık açısından bizleri yıpratmaktadır. Slajlık soya *Türk Mühendisleri* tarafından uzun uğraşlarla ıslah edilmiştir.
Firmamız ülke geneline silajlık soya tohumu satışını gerçekleştirmektedir.
Detaylı bilgi ve sipariş için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

-


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis