Yapay Mera Tohumları Sulu Araziler 

Torunoğlu özgün çayır mera karışımı bitkileri 5 yıllık çoklu karışım bir yem bitkisidir. Yapay çayır mera yem bitkisi olarak Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından 150 TL yem bitkileri devlet desteklemesi vardır. Türkiye'nin değişik iklim bölgelerine göre yem bitkileri çeşitleri karışım tohumumuz mevcuttur. Türkiye'de mevcut suni meraların %80 ninde bizim mera bitkileri tohumumuz ekilidir. Mera karışımı tohumlarımız farklı yem bitkilerinden oluşmaktadır. Ot tipidir, çim variyetelerini karışımlarda firmamız kesinlikle kullanmaz. Mera tohumu ülkemiz de ne kadar çok ekilirse hayvancılığın gelişmesi için o kadar uygun bir ortam oluşturulur.

torunoğlu

Uzun ömürlü son derece dayanıklı uzun ömürlü çayır-mera bitkileridir.

torunoğlu

İnek, manda, koyun, keçi, at gibi hayvanları iştahla hem yeşilini hem kuru otunu yerler.Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda çok yüksek et ve süt artışı sağlar. Hayvanların süt kalitesini ve miktarını artırır.

torunoğlu

Yapay çayır mera Sonbahar ve erken İlkbahar aylarında ekim yapılır.

Mera tohumu ekimi: Düz, tesviye edilmiş ve sıkıştırılmış olmalıdır.

torunoğlu

Yukardaki resimde mera karışımında otlayan halep keçi sürüsü görülmektedir.

Tohum miktarı: 5 - 6 kg/da Serpme veya uygun bir mibzerle ekimi yapılır.

Çayır Mera Tohumu Ekim Derinliği:1.5 – 2 cm olacak şekilde ekim yapılır. Çayır Mera tohumları hem ziraat yapılabilen tarlalara hem de işleme imkanı olmayan çalılık  ve ormanlık arazilerdeki doğal mer’a alanlarına sonbahar yağmurlarıyla birlikte veya ilk baharda erkenci ekilir. Mümkünse bu arazilerde tohum saçıldıktan sonra hayvan sürüleri dolaştırılarak toprağın karışması ve sıkıştırılması sağlanmalıdır.

Suni çayır mera ot üretimi: Otlatılarak, kuru ot yapılarak, silaj yapılarak değerlendirilir. Mümkünse ekili alanı 1-2 kez biçtikten sonra otlatmaya geçilmelidir. Otlama boyu 25-30 cm'dir. Ekili alan 2 veya 3'e bölünerek otlatma yapılmalıdır. Bir alan otlatılırken önce otlatılan parçanın gübrelenmesi, mümkünse sulaması yapılır. 8 cm'den daha derin otlatma-
lardan kaçınılmalıdır. Çamurda otlatma yapılmamalıdır. Aşırı otlama mera'nın ömrünü kısaltır.

Sulanabilir arazilerde erkenci ilkbahardan itibaren biçime başlanır. Her 20-25 günde düzenli olarak biçime gelir. Kış bastırana kadar bir çok kez biçim yapılır.Mera Bitkileri çayır mera en yüksek besleyici özelliğe 40 cm civarındayken sahiptir. Bu nedenle biçimleri 40-50 cm boydayken yapmak tercih edilmelidir. Her biçimde yonca'dan daha fazla yeşil ve
kuru ot verimine sahiptir. Ot kalitesi ve besini yonca'ya göre daha yüksektir. Besi ve süt hayvanlarında yüksek verim artışı sağlar.

Erkenci ilkbahar'da hızla büyümeye başlar. İlkbahar yağışları devam ettiği müddetçe düzenli biçim ve otlatmaya gelir. Kurak sıcak aylarda kurak çayır mera büyümesini durdurur.

Köy meralarının ıslahında yapay çayır mera tohumu en fazla tercih edilen yem bitkisidir.
Avrupa'da süt sığırlarının enerji ihtiyaçlarının %50'sini çayır ve meralardan %25'i kuru ot ve silajdan %25'ni de kesif-konsantre yemlerden karşılanmaktadır.Avustralyada angus sığırına hiç yem vermeden çayır merada otlatarak 650 kg canlı ağırlığa ulaştırılmaktadır. çiftcilerimizi yüksek yem fiyatları ve düşük süt fiyatları kıskacından kutaracak yegane yem bitkisidir.

torunoğlu

Dünyada modern süt üretim çiftlikleri süt hayvanlarını çayır mera yem bitkileriyle beslemektedirler.Türkiye'de süt üretimi yapan firmalar yaygın şekilde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına Torunoğlu Tohumculuk mera tohumlarından ekmektedirler.Mera bitkileri ucuz hayvan beslemenin yegane yoludur.Ucuz süt üretmek için tek secenek çayır mera tesisi oluşturmaktır.

torunoğlu

2012 yılı yem bitkileri destekleme ödemelerinden çitcilerimizin faydalana bilmeleri için,yem bitkileri muracat formunu,yem bitkileri tebliği 2012'e uygun olarak doldurup tarım ilce müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir.

Suni çayır mera tohum fiyatlarını öğrenmek ve sipariş vermek için tel.0322 2398808  0555 9975075  0532 2664041

Anahtar kelimeler:mera ıslahı,mera ıslah projesi,mera ıslah projesi örneği,mera ıslah projesi nedir,mera kanunu

www.yembitkileri.gen.tr 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis