5'li Karışım Yem Bitkisi Tohumu

5'li karışım yem bitkisi tohumu son yıllarda firmamızın yaptığı çalışmalar neticesinde ülke genelinde geniş alanlarda ekimi yapılmaktadır.5'li karışım yem bitkisinin en büyük özelliği mevsimsel yağışın yeterli olması ve kurak arazilerde yetişebilmesidir.Kurağa dayanıklı olmasın bu karışımı altın değerinde bir yem bitkisi kılmaktadır. Ülkemizde baş gösteren devasal kaba yem açığının kapatılmasında önemli rol üslenmektedir. Karışım içerisinde 5 bitki yer almaktadır.Bunlar fiğ,yembezelyesi, tritikale, kılçıksız buğday ve yulaftır.

Sert iklim bölgesinde macar fiğli karışım ılıman bölgelerde ise adi fiğli karışım tavsiye etmekteyiz.5'li karışım (5'li mix) hayvan besleme açısından çok değerli bir yem bitkisidir bu karışım hayvanların protein ve enerji ihtiyaçlarını karşılar.Çiftçileri yem maliyetinden kurtarır, hayvanlarda yüksek süt ve besi artışı sağlar.Bu karışım ile beslenen hayvanlar dengeli beslenirler ve sağlıklı olurlar bu karışım 1.80 - 2 metreye kadar boylanabilir. Dekardan 4-6 ton silaj 1-1.5 ton kuru ot verebilir.5 li karışım yem  bitkisi dekara 15 kg ekilir. Ekim zamanı sonbahardır.Doğu Anadolunun, sert iklimin hüküm sürdüğü vilayetlerde erkenci ilkbahar ekimini tavsiye ekmekteyiz.5'li karışım yem bitkisi tohum fiyatları ve 5'li karışım tohum siparişi için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Torunoğlu Tohumculuk 
0532 266 4041 - 0322 239 8808


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis