Yem Bitkisi Tohumlarını Şu Şekide Sıralayabiliriz.

Slajlık Soya Fasulyesi: Tek Yıllık Yem Bitkisi Dekara 8 Kilogram ekilir.
Sılajlık Mısır Tohumu : Tek yıllık yem bitkisi. Dekara Yaklaşık 2,5 Kilogram ekilir.
Sorgum Sudan Otu : Tek yıllık yem bitkisi. Dekara 3-5 Kilogram ekilir.
Yonca Tohumu: 5-7 yıllık yem bitkisi.Dekara 5 Kilogram ekilir.
Adi Fiğ : Tek yıllık yem bitkisi. Dekara 10 Kilogram ekilir.
Yem Bezelyesi: Tek Yıllık Yem Bitkisi Dekara 10 Kilogram ekilir.
5'li Karışım: Tek Yıllık Yem Bitkisi Dekara 15 Kilogram ekilir.
Festulolium: 3-5 Yıllık Yem Bitkisi Dekara 5-6 Kilogram ekilir.
Teff Grass ot tipi : Tek Yıllık Yem Bitkisi Dekara 1,5 Kilogram ekilir.
Italian Ryegrass: Tek Yıllık Yem Bitkisi  Dekara 5 Kilogram ekilir.
Yumrulu Hayvan Şalgamı: Tek Yıllık Yem Bitkisi Dekara 250 Gram ekilir.
Rodos Otu: 3 Yıllık Yem Bitkisi Dekara 700 Gram ekilir.
Hayvan Pancarı: Tek Yıllık Yem Bitkisi Dekara 1,5 Kilogram ekilir.
Yapay Çayır Mera: 5 Yıllık Yem Bitkisi Dekara 6 Kilogram ekilir.
Chiko Yem Bitkisi: 5-7 Yıllık Yem Bitkisi Dekara 1,5 Kilogram ekilir.
Plantain Yem Bitkisi: 3-5 Yıllık Yem Bitkisi Dekara 1,5 Kilogram ekilir.
Korunga : 3 yıllık yem bitkisi. Dekara 15 Kilogram ekilir.
Guinea Grass: 3-5 Yıllık Yem bitkisi Dekara 700 Gram ekilir.
Şeker Sorgumu: Tek Yıllık Yem Bitkisi Dekara 1,5 Kilogram ekilir.
Macar Fiğ : Tek yıllık yem bitkisi. Dekara 10 Kilogram ekilir.


 

"Yem Bitkisi: Tarımda Önemli Bir Kaynak"

Yem bitkileri, hayvanların beslenmesinde önemli bir rol oynayan bitkisel kaynaklardır. Hayvansal ürünlerin (süt, et, yumurta vb.) kalitesi ve miktarı, yem bitkilerinin sağlıklı ve dengeli bir şekilde yetiştirilmesine bağlıdır. Yem bitkileri, genellikle hayvanların ihtiyaç duyduğu protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral gibi besin maddelerini içeren bitkilerdir.

Yem bitkileri çeşitli tiplerde olabilir. Örneğin, yonca, mısır silajı, saman, yulaf, arpa, çayır otu, ve yem pancarı gibi bitkiler yem olarak kullanılır. Her bir yem bitkisinin kendine özgü özellikleri vardır ve farklı iklim ve toprak koşullarına uygunluk gösterebilir.

Yonca, sıklıkla hayvan yemi olarak yetiştirilen önemli bir yem bitkisidir. Yoncanın yüksek protein içeriği ve iyi besin değeri, özellikle sığır ve koyun yetiştiriciliğinde tercih edilmesini sağlar. Ayrıca, mısır silajı da özellikle sığır ve manda beslemesi için yaygın olarak kullanılan bir yem bitkisidir. Mısır silajının yüksek enerji içeriği ve sindirilebilirliği, hayvanların verimliliğini artırabilir.

Yem bitkileri, sadece hayvanların beslenmesine değil, aynı zamanda toprak verimliliğine de katkıda bulunabilir. Bazı yem bitkileri, toprağın yapısını iyileştirerek erozyonu azaltabilir ve toprağın organik madde içeriğini artırabilir. Ayrıca, döllenmiş yem bitkileri, toprakta azot gibi önemli besin maddelerini biriktirerek, toprağın verimliliğini artırabilir.

Yem bitkilerinin yetiştirilmesi ve kullanımı, tarımın sürdürülebilirliği açısından da önemlidir. Yem bitkilerinin doğru bir şekilde yetiştirilmesi ve kullanılması, doğal kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir ve çevresel etkileri azaltabilir. Ayrıca, yem bitkileri, hayvanların sağlığını ve refahını destekleyerek hayvancılık endüstrisinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunabilir.

Sonuç olarak, yem bitkileri tarımsal üretimin önemli bir parçasıdır ve hayvanların sağlıklı bir şekilde beslenmesi için hayati öneme sahiptir. Yem bitkilerinin doğru bir şekilde yetiştirilmesi ve kullanılması, hem tarımsal verimliliği artırabilir hem de çevresel sürdürülebilirliği destekleyebilir. Bu nedenle, yem bitkileri üzerine yapılan araştırmalar ve uygulamalar, tarım sektörünün gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis