Çayır Mera Tohumu Kuru Araziler

Çayır Mera Yem Bitkisi, Kuru Araziler Tohumu: Yem bitkileri içerisinde ülkemizde çok yaygın yetişticiliği yapılan bir bitkidir.Ömrü 4-5 yıldır.Yapay çayır mera kapsamında yem bitkisi destekleme listesinde dekar başı yaklaşık 100 tl devlet desteklemesi vardır.

torunoğlu

Türk hayvancılığını bu günkü açmazdan kurtaracak yegane yem bitkisi çayır mera bitkisidir.Kesif yem,kaba yem dengesi sağlayaca özel bir sunii mera bitkisidir. Mera tohumu karışımı firmamızda özenle oluşturulmaktadır. Mera karışımında kullandığımız tohumları farklı ülkelerden getirip karışım yapmaktayız. Ülke genelinde mera tohumu ekilişlerini hızla arttırmaktayız. Mera tohumu fiyatları firmamızda ucuz rakamlıdır.

torunoğluSüt fiyatlarının düşmesi ve yem fiyatlarının aşırı zamlanmasından çiftciyi selamete çıkarıp onun kazancını artıracak yem bitkisidir.Mısır silajı inekleri aşırı yağlandırmakta ve bir çok sağlık sorunlarını ortaya çıkarmaktadır.Çayır mera bitkileri hayvanların sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlamaktadır.Hayvanlarda gibi yüksek süt artışı ortaya koymaktadır.Rygras tohumuyla beslenen inek,koyun,keçi,manda ve atlar daha sağlıklı olur.

Mera karışımları kurak,mera bitkisinin çok kaliteli kuru ot balyası olur.Piyasada ot balyası fiyatı yonca balyası fiyatından daha pahalıya satılmaktadır.Çayır mera ot balyasına yarış atı sahipleri,inek koyun ve keçi yetiştiriçileri büyük rağbet göstermektedir.

Torunoğlu özgün mera tohumları yurt genelinde süt üretim çiftlikleri tarafından çok beğenilen bir yem bitkisi çeşididir.

Etiketler:mera kanunu 2012,mera kanunu 2013,mera yönetmeliği,yapay mera suni mera,mera tohumları,mera tohumu fiyatları


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis