Teff Grass (Yaz Otu)

Teff Grass:  Yaz aylarında kaliteli yeşil ot bulmak çok zordur.Süt fiyatlarının en yüksek olduğu dönemde yeşil otun olmaması hayvan yetiştiricileri için büyük bir kayıptır.Yer yer yeşil ot açığını sorgum- sudan otu ile karşılanmaya çalışılsada fabrika yemlerine bağımlılık devam etmektedir.Tam bu noktada yurt dışından yeni ithal edip getirdiğimiz yaz otu çiftçinin can simiti olmuştur. Fabrika yemlerinden ve mısır silajından büyük bir tasarruf ve hayvanlarda yüksek verim artışı sağlamaktadır. Atlarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yüksek performans artışı sağlar.

Teff Grass Yem Bitkisi'nin Kuru Ot Besin Değerleri
Kuru Madde (Ton)                           :   4-8

ADF  (Asit Deterjan Fiber)              :  32-38

NDF  (Nötral Deterjan Fiber)           :  53-65

Ham Protein (Kurusunda, %)            :  9-14

Toplam Sindirilebilir Besin Ögeleri :  55-64


Arpa buğday hasatı döneminde ikinci ürün olarak ekimi yapılan çok yüksek besin ihtiva eden bir yem bitkisidir.

- Mayıs - Haziran – Temmuz – Ağustos - Eylül aylarında sulu şartlarda yetişen tek yıllık yazlık yem bitkisidir.

- Hayvanlar için yüksek kaliteli yem olarak kullanılır

- Birinci biçim ekilişten 30-40 gün sonra yapılır. Diğer biçimler için ise 25 gün beklenir.

- Her biçimde dekardan 2 ton üzerinde yeşil ot, yaklaşık 700 kg civarında kuru ot elde edilir.

- Yılda 3 - 4 biçim alınır.

- Hayvanlara yaş ot olarak verilebileceği gibi kuru ot ve sılaj olarak da kullanılabilir. Ayrıca hayvanların otlatılması için çok uygundur.

- Hayvanlarda yüksek verim artışı sağlar.

- Lezzetli olduğu için hayvanlar tarafından iştahla yenir.

- Her biçimden sonra dekara 20-25 kg azot atılması önerilir.

- Biçim yüksekliğinin 7 -10 cm arasında tutulması tavsiye edilir.

- Verim ve kalite için 30 – 40 gün arasında hasat edilmesi önerilir.

- Yaz otu at hara sahipleri tarafından yoğun ilgi görmektedir.

-Yaz otunun hazmı çok kolaydır.Mısır silajındaki gibi ineklerde ve damızlık gebe düvelerde yağlanmaya yol açmaz.

-Kaba yem kalitesi çok yüksektir.İnce zarif bir bitki olduğundan tarlada biçildikten sonra,kısa sürede kuruyarak ot balyası yapılır.

Yem bitkisi tohum fiyatları için tel.0555 9975075  0532 2664041  0322 2398808


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis