Piedmontese

Piedmontese sığır ırkı dünyanın en ünlü etçi sığırıdır. Dünyanın en yüksek et randımanı (%69-73 ) veren sığır ırkıdır. Ülkemize bu ırkın getirilip bir popülasyonunun oluşturulmaması çok büyük bir kayıptır. Ülkemiz de ortaya çıkan et açığını ortadan kaldıracak çok stratejik bir etçi sığır cinsidir. İvedilikle Piemontese ırkının ithalatına  izin verilmelidir. Torunoğlu Tohumculuk olarak Piedmontese (Piemontese) sığırının hem melezlerini (suni tohumlamayla) hem de saflarını ülkemize kazandırmaya çalışmaktayız.

Piedmontese Boğa spermaları satışına başlamış bulunmaktayız. Piedmontese boğa altı düve satışlarımız siparişe göre  yapılmaktadır. Piedmontese sperma, embriyo ve düveler İtalyan kökenlidir. İtalyan Anaborapi Piemontese kuruluşuna kayıtlıdır.

-

-

İtalyada 10-12 kasım 2017 tarihinde Uluslararası Piedmontese şovuna katıldık. Piedmontese çiftliklerini gezdik. Piemontese mezbahanesinde yapmış olduğumuz incelemede 14-16 aylık erkek Piedmontese danaların 600-650 kg canlı ağırlığında kesildiğine ve 450-460 kg karkas et verdiğini gördük. Et randımanı %69-73, yer yer %76 altıya kadar çıktığına şahit olduk.

Böyle mükemmel et veren boğaları; sadece %60 mısır unu, %20 soya küspesi ve %20 Italian Ryegrass silajıyla beslemektedirler. Dişileri Italian Ryegrass ile ve baharda dağlarda mera otlarıyla beslemektedirler. Ayrıca inek ve düvelere yem vermemektedirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col 2 content area

Piedmontese Sığır Yetiştiriciliği

-

Piedmontese Sığırı Özellikleri


Piedmontese sığırlarının ataları Pakistandan Kuzey İtalya'ya getirilmiş ve orada geliştirilmiş bu günkü genetik etçi özelliğine kavuşmuştur.

Piedmontese et sığırı (beef cattle) italyada uzun süre yaklaşık 150 yıl üzerine titrenmiştir. İtalyanın Piedmont Bölgesiyle özdeşleşmiştir.

İtalyanlar bu güzide sığır ırkını geliştirmek üzere, Piemontese sığırı yetiştiricileri birlikleri kurmuşlar. Uzun yıllardır pedikri kayıtları tutmuşlardır.

piedmontese,şarole,

İtalyadan diğer Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerine götürülüp çoğaltılmıştır.

piedmontese dana ithalatı

Piedmontese sığırları zorlu tabiat koşullarına son derece dayanıklı olan bir sığır çeşididir. Sarp arazi koşullarında zorlanmadan otlayabilir.

,piedmontese,holstein,montofon,simental,belçika mavisi,şarole limuzin gebe düve

Piedmontese sığır yetiştiriciliği sert iklim koşullarında sorunsuz  yapılır.

piedmontese sığır ırkı

Uzun yayla yürüyüşlerine dayanır.

piedmontese etçi sığırları

Bu etçi sığır ırkı et veriminin yanında, koşum hayvanı olarak İtalya'da büyük üne sahiptir.

Piedmontese sığırları çok güçlü hayvanlardır. Kağınıyla yük taşımada yaygın olarak kullanılmışlardır.

Traktörle sürme imkanı olmayan aşırı eğimli arazileri sabanla sürmek için öküz olarak iş güçünden istifade edilmiştir.

Piemontese ineği diğer et ırkı ineklere göre daha fazla sütçü özelliğe sahiptir. Yıllık laktasyon süt verim özelliği 2000-2500 kg' dır. Çok kıymetli sütleri vardır. İtalya'da Piedmontese inek sütünden yapılan özel peynirler vardır.

Piedmontese sığırlarında çift kaslı gen yapısına mevcuttur. Pietmontese et sığırları mükemmel et kalitesi ve çok yüksek et randımanı verme yeteneğine sahiptir. Piedmontese eti çok lezzetli ve yumuşaktır. Piedmontese sığırları gri ve beyaz renklidir. Çift kaslı gen yapısı kalçalarda kendini gösterir. Etçi gen, myostatin genidir. Bu gen doğal bir gendir.

Piedmontese dana eti kolestrol bakımından en düşük değere sahip sığır ırkıdır. Kolestrol oranı hindi etinden, derisi alınmış tavuk etinden, salmon ve kılıç balığından da düşüktür. Protein değeri olarak normal etlerden ve balık etlerinden yüksek, hindi etiyle kalori, protein, toplam yağ yönünden eşit değerlere sahiptir. Fakat kolesterol değerinin hindi etine göre yarı yarıya düşük olması yine de bir üstünlük göstergesidir.

sığır etinin besin değerleri

Piedmontese sığır eti taşıdığı besin değerleriyle ,et ile ilgili bilgileri ters yüz etmiştir.

Normal dana etinin 100 gramında 73 mg kolesterol bulunurken, Piedmentosa'da 48,5 mg kolesterol bulunmaktadır.  Bu rakam dil balığında 52 mg dır.

100 gr ette kolesterol miktarları:

Kuzu 91 mg
Ördek 88,7 mg
Hamburger 85 mg
Kılıçbalığı 39 mg
Derisi çıkartılmış hindi 73 mg
Derisi çıkartılmış tavuk 70 mg
Piedmentosa melezleri 38,6 - 62 mg

 

Total Lipid (Yağ):
100 gr ette;
Normal et (sırt bölgesinden)   16,76 gr
Piedmentosa (sırt bölgesinden)  5,3 gr
Doymamış yağlar:

0,622 gr
0,149 gr


Merkezi ABD, Nebraska'da bulunan Et Sığırcılığı Araştırma Merkezinde (MARC) yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar ise son derece şaşırtıcıdır;  aynı büyüklükteki Piedmentosa karkası diğerlerinden daha ağırdır.  Çünkü, et, yağdan daha ağırdır.  Piedmentosa etinin içerdiği Omega 3 ve son zamanlarda piyasada tablet olarak satılan kanseri önlediği savunulan CLA ( Conjugated Linolenic Acid) miktarı diğer etlere göre çok yüksektir. Etlerde yumuşaklık tahmininde geçerli olan calpastatin enzimi de yine Piementosa ırkı danaların etlerinde yüksek bulunmuştur.

piedmontese buzağı

Piemontese tosunlarında(dana) et randımanı %69-73 bazı özel Piedmontese danalarında %76 et randımanına ulaşabilir.Piemontese dana eti, yağsız, ince lifli, yumuşak ete sahiptir. Et kemik oranı yönünden kemikleri ince etleri daha fazladır. Çift kaslı gen yapısına sahip olan Piedmontese sığırları yetiştiricilerini ve besicileri kazanç olarak fazlasıyla mutlu etmektedir.

Yağsız yumuşak ve lezzet bakımından Piemontese sığır etleri haklı bir üne sahiptirler.

Piedmontese dana eti diğer sığır etlerine göre 1/3 daha çabuk pişer. Bu haliyle lokanta ve kebapçılar tarafından Dünyanın her yerinde büyük rağbet görmektedir.

Bir çok lokanta ve kebapçılar sadece Piedmontese dana eti pişirimi yapmaktadırlar.

Piedmontese bifteği yemeden dana eti yenmiş olmaz. Piemontese dana eti içeriği bakımından (düşük kolestrol ve yağsız et) hastalar için diyet ettir. Piedmontese eti düşük kolestrolü nedeniyle kalp dostu et olarak tanınmaktadır.

Bu leziz etlerin Türk İnsanının tüketine sunulması çok önemlidir.

Piedmontese inekleri ve düveleri de besiye alınabilir. Dişileride erkeğe yakın et verir.

Bu et ırkı sığırlarının dişi ve erkeğnde et özelliğni ortaya çıkaran genetik özelliğini belirleyen çift kas yapısı son derece şaşırtıcıdır. 

Piedmontese ineği çok güzel görünüşlü sığırlardır. Son derece uysal ve sevimli hayvanlardır.

Annelik içgüdüleri Piemontese ineklerinde çok gelişmiştir.

ithal piedmontese boğa sperması

Piedmontese boğaları heybet ve görünüm olarak uzaktan adeta bir aslanı çağrıştırmaktadır.

piedmontese etçi sığır ırkı

Piedmontese etçi sığır ırkı konusunda 1990 yılından bu güne kadar sayısız F1 melezi suni tohumlamadan yavru üretmiş bir Veteriner Hekim olarak yıllarca Türkiye'nin et açığının et ırkı sığır sperması suni tohumlamasıyla çözüleceğini savundum.
Bu konuda 2000 yılında Ağrı / Eleşkirt Kaymakamlığıyla beraber ülkemizde ilk elle tutulur et sığırı suni tohumlama projesini hayata geçirdik. Bu projede en çok kullanılan boğa sperması Piedmontese olmuştur. İthal Piemontese boğa spermalarını;  yerli, DAK, Montofon ve Holstein sığırlarına uygulanmıştır. En yüksek et verimi sırasıyla,montofon,holstein ve DAK Piedmontese melezlerinden alınmıştır.

Çiftçilerimizden önemle rica ediyorum, süt hayvancılığı, holstein, montofon besleyen yetiştiriciler, sütün az para ettiği dönemlerde etçi boğa sperması Piedmontese ile ineklerini ve düvelerini suni tohumlama yaptırarak etçi buzağılara sahip olsunlar. Süt hayvancılığına göre daha çok kazanca ulaşacaklardır.

piedmontese inek

Piedmontese et sığırı suni tohumlama fiyatları her sığır yetiştiricisinin rahatlıkla ödeyeceği makul rakamlara yaptırılabilir.

Piedmontese suni tohumlasında güç doğuma pek raslanmaz.

Yaptığım suni tohumlamalarda Piemontese buzağı doğumları gelelde kolay olmuştur.

piedmontese ithal damızlık gebe düve satışı

Ülkemize eğer ithal sığır ırkı getirilecekse bu Piedmontese ırkı olmalıdır. İthal damızlık Piedmontese gebe düve getirilerek et ırkı sığır yetiştiriciliğine başlanmalıdır. Angus sığırı gibi şişirme bilgiler Piemontese için geçerli değildir. Angus sığır ırkı ithalatı yerine Piedmontese sığırları ithalatı yapılsaydı çok daha doğru olurdu.

satılık piedmontese dana fiyatları

Et ithalatı ve sığır eti ithalatına prensip olarak Türk sığır yetiştiricilerini korumak adına karşı çıktım. İllaki et ithalatı yapılacaksa getirilecek etin Piedmontese dana eti olması tüketicimize kaliteli et yedirmek adına doğru bir seçim olacaktır.

piedmontese dana et verimi özelliği

Ülkemizdeki tüm hayvan yetiştiricileri için 27 yılllık Piedmontese ırkı tecrübemizi sonuna kadar paylaşmaya hazırım. Besi hayvancılığı için en doğru etçi ırk Piemontese sığırlarıdır. Piemontese etçi suni tohumlama projesine 27 yıl boyunca Çukurova Bölgesinde devam ettim. Ağrı Eleşkirt İlçesi'nde 2000 yılında 50.000 $' lık etçi boğa suni tohumlama projesini Ağrı Valiliği ve bilhasa Vali Yardımcısı Sayın Haluk SEZEN ve  Eleşkirt Kaymakamı Sayın Şahin BAYHAN  müştereken özel gayretleriyle Eleşkirt'te icra edilmiştir. Bu gün o projenin izlerini o bölgede bulmak mümkündür. Kuruluş aşamasında olan Hüseyin Berk TORUN vakfı aracılığıyla Eleşkirt'te ki Veteriner Hekim arkadaşlara Piedmentose sperma hibe desteği sağlanacaktır. Ayrıca Adana bilhassa Karataş, Ceyhan, Andırın  bölgesini Piedmentose bölgesi ilan ettik. Bu bölgedeki Veteriner Hekimlere en iyi Piedmentose sperması hibe desteği Hüseyin Berk TORUN vakfınca sağlanacaktır. Yakın bir gelecekte Adana bölgesi İtalya'da ki Piedmont bölgesi gibi Piementose etçi sığırlarının merkezi olacaktır.

Piedmontese sığırı Türk Hayvancılığını şaha kaldırıcak bir seçimdir. Artık Türk çiftçisi kısır döngülü hayvancılık alışkanlıklarını bırakıp Piedmontese sığır ırkı yetiştiriciliğine başlamalıdır.

-

-

Veteriner Hekim Cengiz Torun Suni Tohumlamacı, Genetik Islahcı 
Torunoğlu Tohum Bilgi ve Genetik Destek İçin: 0 555 997 50 75 - 0 532 266 40 41 - 0 322 239 88 08

 

İthal piedmontese boğa spermaları temininde sizlere yol göstermekteyiz.

Etiketler:Piedmontese sığırı,piedmentose ineği,piedmontese boğası,piedmentose danası,sığır yetiştiriciliği


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis